VALLVERA ADVOCATS

VALLVERA ADVOCATS

La nostra firma VALLVERA ADVOCATS va nèixer a Valls l’any 1991 donant inici a l’activitat de l’exercici de l’advocacia. L´any 2007 varem obrir un despatx a l´Espluga, el qual resta obert tots els dimarts tarda i la resta de dies a hores convingudes.

VOLUNTAT DE SERVEI
La filosofia d’aquest despatx ha estat des dels seus inicis atendre amb diligència i professionalitat les necessitats plantejades pels clients i donar-los una resposta eficaç i satisfactòria. D’aquesta base es projecten els nostres objectius de creixement, creant àrees d’especialització sota una coordinació global de despatx, per tal de poder resoldre les qüestions de manera ràpida, i amb un contacte directe amb el client, i tot això sota un únic i principal objectiu: la satisfacció dels nostres clients.

La tasca del nostre despatx pretén la sol·lució de conflictes, si és possible amb caràcter preventiu, i la vocació de donar als seus clients un assessorament jurídic integral mitjançant la negociació o mediació, i en el seu cas, acudir a la via jurisdiccional; amb un tracte personalitzat i amb la voluntat d’oferir un servei i esforç que permeti l’obtenció dels resultats desitjats amb la màxima dedicació, transparència i eficàcia.

L’EQUIP HUMÀ
El despatx el formem tres advocats, PAU TONDO BRAVO, M. CARME DOMINGO GRIMAU i JOSEP M. POCA CASANOVAS, formats en les distintes àrees d’actuació i amb experiència en l’assessorament i defensa jurídica.

ÀREES D’ACTUACIÓ
La vocació del despatx està orientada a donar sol·lució als diferents àmbits del dret.

CIVIL:
Obligacions i contractes.
Matrimonial: Separacions, Divorcis i Parelles de fet.
Dret de la Construcció: Responsabilitats, responsabilitat desenal i deficiències en la construcció.
Dret Civil Català en tot els seus àmbits.
Tutela, Curatela i Adopcions. Dret Successori (testaments).
Dret Immobiliari: Contractació, Arrendaments i Desnonaments.
Propietat Horitzontal.  Comunitats de Propietaris
Dret bancari: Reclamació clàusula terra i eliminació de clàusules abusives
Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual.

MERCANTIL:
Contractació Mercantil i Reclamació de Deutes.
Execució Judicial i Extrajudicial
Dret Canviari. Hipotecari.  Embargs.
Dret concursal i insolvències.
Asessorament a l’empresa.

PENAL:
Assistència, defensa i acusació en tot tipus de  procediments penals.
Reclamació de responsabilitat derivada d’accidents de circulació, laboral.
Procediments Penals en delictes econòmics.

ADMINISTRATIU:
Recursos Administratius.
Assistènia en els jutjats contenciós-Administratiu.
Contractació Administrativa, Concursos Administratius
Expropiacions.
Dret Administratiu Local, taxes, arbitris, contribucions especials.

ESTRANGERIA
Sol.licitud de permís de treball i residència
Tramitació de la nacionalitat espanyola
Sol.licitud del N.I.E
Reagrupacions familiars.

Adreça

Adreça:

Carrer Anselm Clavé 28, 1-1

GPS:

41.39477, 1.10074

Telèfon:
Contactar

Horari

Dilluns

HORES CONVINGUDES

Dimarts

16:00 h. A 19:30 h.

Dimecres

HORES CONVINGUDES

Dijous

HORES CONVINGUDES

Divendres

HORES CONVINGUDES

Dissabte

Tancat

Diumenge

Tancat

Visites convingudes. El despatx amb domicili a Valls té obert tots els dies de 9:00 h. a 13:30 h. i de 16:00 h. a 19:30 h., excepte el divendres que és de 9:00 h. a 13:30 h.